Rekisteriseloste

1 Rekisterin pitäjä Welcome Refugees verkoston puolesta

Nimi: Kotimajoituksen tuki Refugees Welcome Finland ry

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Joonas Timonen
Sähköposti joonas.timonen@helsinki.fi

3 Rekisterin nimi

Refugees Welcome Finland -verkoston palvelu-, asiakas- ja jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on jäsen-, palvelu- ja asiakassuhteen hoitaminen ja henkilötietolain mukainen jäsenen, vapaaehtoisen, koulutetun ja asiakkaan henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, tutkimustoimintaan ja palveluiden kehittämistä varten.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää toiminnasta kiinnostuneiden yhteystiedot, tiedot kielestä, sukupuolesta, syntymäpäivästä ja -vuodesta, tunnistetiedot (kontaktinumero), lupatiedot, asiakassuhdetiedot, asiakassuhteen päättymistiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin pitäjä luovuttaa tietoja vain Refugees Welcome Finland -majoitustoiminnan käynnistämistä organisoiville henkilöille.

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten tukijan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Tietojen poistaminen

Tietoja poistetaan asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto

Rekisteriin ei sisälly manuaalista aineistoa.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä.