Näemme kotimajoituksessa mahdollisuuksia ja ennaltaehkäisemme riskejä – turvapaikanhakijoiden kotimajoitusta järjestetään maahanmuuttoviraston ohjeiden mukaisesti

Oulun vastaanottokeskuksen vs. johtaja Jenni Korpikari kertoi Ylen uutisten haastattelussa (19.2.2016) näkevänsä turvapaikanhakijoiden kotimajoituksessa uhkia ja riskejä. Hänen mukaansa haavoittuvassa asemassa olevat ja traumatisoituneet turvapaikanhakijat voivat kohdata hyväksikäyttöä, elleivät he ole perillä omista oikeuksistaan. Yhtään kotimajoitukseen liittyvää positiivista puolta hän ei tuonut esiin. Korpikarin mukaan tilanne on epäselvä myös vastuiden suhteen: hän kaipaa selkeää näkemystä siitä, mikä on vastaanottokeskuksen rooli turvapaikanhakijan kotimajoituksen järjestämisessä ja penää virallista ohjeistusta asiaan maahanmuuttovirastolta.

Suomessa turvapaikanhakijoiden kotimajoitusta organisoi Refugee Welcome Finland -verkosto yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös vastaanottokeskusten kanssa. Kotimajoitusverkostomme tarjoaa apua, neuvoja, yhteisön ja oppaan sekä majoittajalle että majoittujalle. Tapaamme ja haastattelemme henkilökohtaisesti kaikki majoittajat ja majoittujat ennen varsinaista kotimajoitusta. Lisäksi tarjoamme majoittajalle ja majoittujalle tukihenkilön koko kotimajoituksen ajaksi. Olemme laatineet myös turvallisuusohjeen.

Turvapaikanhakijat ovat haavoittuvassa asemassa, elleivät he ole perillä oikeuksistaan. Tästä syystä verkostomme vapaaehtoiset varmistavat ennen kotimajoitusta, että turvapaikanhakija tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Lain mukaan tuo tiedottaminen on vastaanottokeskusten vastuulla. Esimerkiksi Punavuoren vastaanottokeskus pitääkin erillistä infopistettä kotimajoitukseen haluaville turvapaikanhakijoille kaksi kertaa viikossa. Yhteistyö on toiminut mallikkaasti.

Maahanmuuttovirasto on antanut virallisen ohjeistuksen kotimajoitustoiminnasta. Tuon ohjeistuksen perusteella kotimajoitus on lähtenyt Suomessa onnistuneesti käyntiin. Kotimajoitus ei itse asiassa ole uusi ilmiö. Turvapaikanhakijoiden on ollut mahdollista elää yksityismajoituksessa turvapaikkaprosessin ajan jo vuosia. Kotimajoitus on yksityismajoituksen tuetumpi ja ohjeistettu muoto. Ohjeistukset tarkentuvat sitä mukaa, kun kotimajoitustoimintaa kehitetään. Refugees Welcome Finland -verkosto pitää tiiviisti yhteyttä maahanmuuttovirastoon, jotta tieto kotimajoituksesta ja sen haasteista kantautuu myös ohjeistuksen laatijoille.

Korpikarin lausunto mukailee Suomessa ja muualla Euroopassa yleistynyttä linjaa, joka keskittyy maahanmuuttoon liittyviin uhkiin ja riskeihin ja liioittelee niitä. Riskit tulee tiedostaa ja minimoida, kuten verkostomme on yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa tehnyt. Korpikari sivuuttaa kokonaan ne yhteiskunnallisesti merkittävät positiiviset puolet, joita kotimajoitukseen liittyy. Turvapaikanhakija saa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä pois passivoivista laitosolosuhteista ja luontevan yhteyden suomalaiseen yhteiskuntaan. Kielen oppiminen nopeutuu ja verkostot rakentuvat. Majoittaja puolestaan saa mahdollisuuden tutustua ihmiseen, jonka taustat poikkeavat majoittajan omista ja samalla toteuttaa aktiivisesti kansalaisuuttaan rakentamalla yhteisöllisempää ja avoimempaa Suomea.

Kotimajoitus on siihen osallistuville unohtumaton kokemus, parasta mahdollista kotiutumistoimintaa ja yhteiskunnalle edullisempi majoitusmuoto kuin laitosasuminen. Lukuisat vastaanottokeskukset ovat ymmärtäneet toimintamme tarjoamat mahdollisuudet ja edistävät kotimajoitusta innokkaasti. Kutsumme lämpimästi loputkin vastaanottokeskukset mukaan!